Reference

Správa počítačové sítě

  • ART Elektro spol. s r.o.
  • Elektro Viola s.r.o.
  • SEIZIS spol. s r.o.
  • SOME CZ s.r.o.
  • Domov seniorů Kobylisy
  • Domov seniorů Rakovník
  • Další….

Automatizace

  • FVE Arsita (Italie)
  • Další….